Câu chuyện khách hàng

  • 12
  • 24
  • 30
  • 50
roi loan tien dinh
CHÚ HOÀNG – ĐỐI VỚI TÔI TIỀN ĐÌNH HOÀNG CỨU VỚT TÔI THOÁT KHỎI RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH
Chú Hoàng năm nay 55 tuổi, Chú bị chóng mặt, mất ngủ thường xuyên, vì Chú hay có tình trạng lo lắng trước khi ngủ. Về sau trở thành thói quen, trở nên mất ngủ và ban ngày thường chóng mặt. Chú nghiên cứu Tiền Đình Hoàng khá lâu rồi mới quyết định dùng thử...
Chi tiết